INTERNATIONAL RATING OF ONLINE DOG SHOWS

Breeds FCI group rating, Best In Show rating, Best In Show Junior rating, audience rating, and breed rating

Group 8

1

Bravo Messi

Breed

Labrador Retriever

Шатрукова Наталья Александровна

347.5

2

ZHREBIY SCHAST'YA IZ KRASNOY DOLINY

Breed

Golden Retriever

Alekseeva Svetlana

125.25

3

TSARSTVO RYZHIH MAFIOZI

Breed

English Cocker Spaniel

София Павловна Авдошова

83.5

4

ORLANDO BLOOM IZ SIBIRSKOGO KNYAJESTVA

Breed

English Cocker Spaniel

GORN T.A.

67

5

NANETTES CERRUTI

Breed

Spanish Waterdog

NANTA TANSACHA

50.25