INTERNATIONAL RATING OF ONLINE DOG SHOWS

Breeds FCI group rating, Best In Show rating, Best In Show Junior rating, audience rating, and breed rating

Breed rating BRD-ONLINE

Select the breed you are interested in and click show

BREED

 

Group 4

1

Almaznyi Laretz Dekabristka

Breed

Dachshund smooth-haired

Elena N.Sokolova

167